Kostel sv. Víta v Českém Krumlově


Po prohlídce zámku pokračujeme k Zámeckému divadlu Plášťovým mostem z roku 1764. Unikátní pětiposchoďový most přes hluboký tesaný příkop spojuje Horní hrad s budovou zámeckého divadla a zahradami.

Nejvyšší dvě patra mostu jsou kryté chodby z paláce do divadla a zahrad. Barokní zámecké divadlo z let 1766–1767 je jedno z nejlépe zachovaných barokních divadel na světě, sluneční hodiny bez slunce čas neukazují. Z vyhlídky vidíme celé historické centrum s kostelem sv. Víta v pozadí. Do Zámecké zahrady jen vstoupíme, je do kopce a otáčivé hlediště je do 6.6. zavřené.

Z ulice Na Dlouhé zdi zahýbáme vpravo na schody U Prachárny a z Hradní opět vpravo pod Plášťový most. Jsme zpátky v historickém centru a míříme do kostela svatého Víta.

TIP: Navštivte také chrám sv. Víta v Praze na hradě.

V kostele v kapli sv. Jana Nepomuckého vlevo je hrobka sedmi srdcí zakrytá deskou z černého mramoru s vytesaným latinským textem: CORDA HIC CONDITA ADAMI ET ELEONORAE CONJ. PRINCIPUM DE SCHWARZENBERG CRUMLOVI DUCUM. JOSEPHUS PARANTIBUS OPTIMIS PIETATIS FILIALIS MP A. MDCCXLV, v českém překladu Zde jsou uložena srdce Adama a jeho manželky Eleonory, knížat ze Schwarzenbergu a vévodů krumlovských.

Fotogalerie