Zřícenina hradu Nový Hrádek u Lukova


Národní park Podyjí je nádhernou chráněnou přírodní rezervací.  Ukrývá spoustu zajímavých míst. Jedním z nich je zřícenina hradu Nový Hrádek u Lukova. Ten má jednak svou historickou cenu jako doklad života našich předků, ale také hodnotu přírodovědnou.

Postupně se stal útočištěm různých rostlinných i živočišných druhů (užovka stromová, společenství netopýrů, divizna nádherná), čímž pozitivně přispěl k rozmanitosti biodiverzity zdejší krajiny.

Zajímavosti z historie hradu

Zřícenina hradu je tvořena dvěma částmi  – starým hradem (poměrně dochovaná část) a mladším hradem, který se tyčí nad Dyjí v rozsahu celkem tří pater. Nejvyšší patro zříceniny poskytuje nádherné výhledy na údolí řeky Dyje i rakouskou stranu.

Původ hradu se datuje do doby krále Karla IV. Podle dobových údajů stojí za výstavbou hradu jeho bratr – markrabě moravský Jan Jindřich Lucemburský.

Postupně se hrad dostal do vlastnictví různých šlechtických rodů.  Byl to rod rakouských Eitzingerů (1420 – 1516), pánové z Bačkovic, Krajířové, Čertorejští, Dietrichsteinové, Berkové z Dubé, Streinové a Althannové (až do konce 18. století). V průběhu třicetileté války byl hrad pobořen švédskými vojsky.

TIP: Jednodenní výlet Čížov (CZ) – Hardegg (Rakousko)

Následně se jeho novým majitelem stal polský hrabě Stanislav Mniszek, který nechal starou část hradu přebudovat na hájovnu a hrad byl využíván jako lovecké sídlo a částečně jako sklad kameninového zboží.

Jeho pravnuk (Ing. Adam Zbyněk Leon Stadnický) se musel smířit s konfiskací hradu. Ten připadl do rukou Klubu českých turistů a v komplikovaných 50. letech minulého století se stal součástí přísně střeženého území (Železné opony).

V roce 2002 byla zřícenina hradu prohlášena za národní kulturní památku.

Přístup k hradu

K hradu můžete vyrazit po cyklistické a turistické červené značce, která vede ze Znojma do Vranova nad Dyjí. Další možností je dorazit do městysu Lukov autobusem nebo automobilem.

Z Lukova se vydáte přes pole po červené turistické značce k rozcestí v oblasti Příčky. V místě zvaném Příčky se vydáte lesní pěšinou po zelené turistické značce, která vás dovede až ke zřícenině hradu.

Fotogalerie

Web: www.hrad-novyhradek.cz

Související: